Grup  Arkadaşlarımız

 

 

Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

 
  Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ  

Yasemin GÜNDOĞDU

 

Serap YİĞİT GEZGİN

Doç. Dr. Yasemin GÜNDOĞDU   Doç.Dr. Serap YİĞİT GEZGİN 

 

Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.            Adı Soyadı                           : Hamdi Şükür KILIÇ

2.            Doğum Tarihi                      : 02.02.1965

3.            Unvanı                                  : Prof. Dr.

4.            Öğrenim Durumu              : Doktora

5.            Çalıştığı Kurum                  : Selçuk Üniversitesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fizik Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

1988

Doktora

Fizik

University of Glasgow

1997

 

5.         Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 1998-2002

Doçentlik Tarihi                     : 2002-2007

Profesörlük Tarihi                  : 2007 –

 

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

 

 

Doktora Tezleri

1.          Yavuz EKİNCİOĞLU, Nükleotid Trifosfat Moleküllerinin İyonlaşma ve Ayrışma Süreçlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2015-Devam Ediyor.

2.          Abdullah KEPCEOĞLU, “A Novel Method For Real Time Distinguishing Isomers”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2012-2020.

3.          Serap YİĞİT GEZGİN, “Esnek CZTS İnce Film Güneş Pilleri İçin Plasmonik Etki İle Güneş Pili Veriminin Arttirilmasi”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2013-2019.

4.          Yasemin GÜNDOĞDU, “Kanserli Dokunun Sağlikli Dokudan Ayirt Edilmesi: Laser Tabanli Yeni Bir Yöntem”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2014-2018.

5.          Niğmet KÖKLÜ, "Genel Fizik Laboratuvarında Başarı ve Akılda Kalıcılık Etkilerinin Artırılmasına Yönelik Animasyon, Simülasyon ve Analojik Modellerin Geliştirilmesi", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2009-2015.

6.          Murat YILDIRIM, "Lineer Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinde Çözünürlüğün Artırılması İçin İyon Optiklerinin Teorik Olarak Dizaynı ve Bilgisayar Simülasyonu", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2006-2010.

7.          Dündar YENER, "Fizik Laboratuarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizik Eğitimi, 2004-2010.

8.          Murat YILDIZ, "Lazer Diagnostikleri Üzerine Literatür Çalışması", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2002-2009.

9.          Gültekin Çelik, "Atomik Osilatör Şiddetlerinin Belirlenmesi", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atom ve Molekül Fiziği, 2000-2006.

Yüksek Lisans Tezleri

10.        Dursun Taha ALEMDAR, “Beşli yapıdaki CZTSeS nanofiberlerinselenyum/sülfür kompozisyonunabağlı olarak üretilmesi” Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, 2015-2018.

11.        Eminegül GENÇ, “Laser Mikro İşleme ve Laserle İndüklenmiş İleri Transfer (LIFT) Yöntemi Kullanılarak DNA Biyosensör ÜretimiSelçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, 2014-2018.

12.        Sercan BAYIR, “Bulk Malzemelerin Ve İnce Filmlerin Laser Ablasyon Eşik Enerji Yoğunluklarının D-Scan Yöntemi İle Belirlenmesi, Sonuçların Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, 2014-2018.

13.        Gamze ÖNECEK, ALDH pozitif CD44 pozitif CD24 negatif MCF-7 meme kanseri hücrelerinin proliferasyonunda rol oynayan genlerin siRNA ile susturulması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, 2014-2017

14.        Yasemin GÜNDOĞDU, “Femtosaniye Laser-Uçuş Zamanlı (FL-TOF) Kütle Spektrometresi Kullanılarak Fulleren C60 Molekülünün İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2011-2014.

15.        Gamze BAKKAL, "Arkeolojik Seramiklerin ICP- MS Ve ESR ile İncelenmesi ve ESR Yaş Tayini Için En Uygun Örnek Hazırlama Metodunun Belirlenmesi", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2010-2014.

16.        Fahrettin Nezih YILDIZ, "Bazı Üç Atomlu Moleküllerin Laser Çok Foton İyonlaştırma ve Kütle Spektrometrisi", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2009-2012.

17.        Tuğbahan YILMAZ ALIÇ, "Bütan İzomerlerinin Laser Kütle Spektrometrik İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2009-2012.

18.        Nuriye KAYMAK, "Laser Ablasyon ve İyonlaştırma Dinamikleri", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2007-2010.

19.        Mehmet Hakan ÇOLPAN, "Laser Gücünün Fonksiyonu Olarak Laser Yüzey İşleme Üzerine Bir Çalışma", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziiği, 2004-2008.

20.        Ümmühan AKIN, "Lazer Plazma Üretim Dinamikleri Üzerine Bir Çalışma", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2002-2006

21.        Egemen Çelik FİLİZ, "Multifoton Süreçler İçin Oran Denklemleri Üzerine Bir Çalışma", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2001-2006.

22.        Raşit AYDIN, "Sensör Teknolojisi İçin Yeni ve İleri Malzemeler Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2001-2005.

23.        Şule ATEŞ, "Optik Parametrik Osilatörlerin Yapısı ve Çalışma Prensipleri", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2001-2005.

24.        Murat YILDIZ, "Lazer Diagnostikleri Üzerine Literatür Çalışması", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 1999-2002, 

25.        Fatin İsmail, "Multifoton Süreçler", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 1998-2000.

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

26.      Gündoğdu, Y., Kılıç, H. Ş., & Çadırcı, M., Third order nonlinear optical properties of CdTe/CdSe Quasi Type-II Colloidal Quantum Dots, 2021, Optical Materials, 114, 110956.

 

27.      Kepceoglu A., Gündoğdu Y., Sarılmaz A., Ersöz M., Özel F., Kılıç H.Ş., A. “Rhenium Rhenium Oxide Nanoparticles Production Using Femtosecond Pulsed Laser Ablation in Liquid,” Turkısh Journal Of Chemıstry, pp. 0–0, Jan. 2021.

 

28.      Kılıç, H.Ş., Gündoğdu, Y., Kılıç, S., Gezgin, S.Y., Nonlinear Optical Properties of Cu2ZnSnS4 Nanocrystal Thin Films and Its Constituents Thin Films, 2021, Optical and Quantum Electronics, 53(1), 1-11.

29.        Okutan Y, Kandemir, B., Gündoğdu Y., Kılıc, H.S, Yucel, MT., Combined application of femtosecond laser and air-abrasion protocols to monolithic zirconia at different sintering stages: effects on surface roughness and resin bond strength, 2021, Journal of Biomedical Materials Research: Part B-Applied Biomaterials.

 

30.      Gezgin, S.Y., Houimi, A., Mercimek, B., Kılıç, H.Ş., The effect of CZTS ultrathin film thickness on the electrical characteristic of CZTS/Si heterojunction solar cells in the darkness and under the illumination conditions, 2021, Silicon,1-13.

 

31.      Kars, M. D., Yıldırım, G., Gündoğdu, Y., Gönce, F., Ayan, E., Kılıç, H.Ş., Revealing the therapeutic effects of aminolevulinate mediated femtosecond laser induced photo-chemotherapy in different cancer cells, 01.10.2020, The EuroBiotech Journal, 4(4), 207-215.

 

32.        Gündoğdu, Y., Işık, İ., Kızıl, A., Gezgin, S.Y., Kilic H.Ş., Femtosecond Laser Surface Cleaning on Historical Coin Materials Depend on Laser Parameters, 2021, submitted to AICCM

 

33.        Gezgin, S. Y., Kepceoğlu, A., Gündoğdu, Y., Zongo, S., Zawadzka, A., Kiliç, H. Ş., & Sahraoui, B. (2020). Effect of Ar Gas Pressure on LSPR Property of Au Nanoparticles: Comparison of Experimental and Theoretical Studies. Nanomaterials, 10(6), 1071.

 

34.        Çadirci, M., Gündoğdu, Y., Elibol, E., & Kılıç, H. Ş. (2020). Nonlinear optical properties of core shell type II quantum dot structuresOptics & Laser Technology128, 106246.

 

35.        Gezgi̇n, S. Y., & Kılıç, H. Ş. (2020). An improvement on the conversion efficiency of Si/CZTS solar cells by LSPR effect of embedded plasmonic Au nanoparticles. Optical Materials, 101, 109760.

 

36.        A. Kepceoğlu, Y. Gündoğdu, K. W. D. Ledingham, and H. S. Kilic,(2020), "Real-Time Distinguishing of the Xylene Isomers Using Photoionization and Dissociation Mass Spectra Obtained by Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS)," Analytical Letters, pp. 1-18.

 

37.        Gezgin, S. Y., & Kılıç, H. Ş. Determination of electrical parameters of ITO/CZTS/CdS/Ag and ITO/CdS/CZTS/Ag heterojunction diodes in dark and illumination conditions, Optical and Quantum Electronics, 51:360, 2019.

 

38.        Gezgin, S. Y., Houimi, A., & Kılıç, H. Ş. Production and photovoltaic characterisation of n-Si/p-CZTS heterojunction solar cells based on a CZTS ultrathin active layer, Optik, 163370, 2019

 

39.        Gündoğdu, Y., Karabağlı P., Alptekin H., Şahin M., Kılıç H.Ş., Comparison of Performances of Principal Component Analysis (PCA) and Factor Analysis (FA) Methods on the identification of Cancerous and Healthy Colon Tissues, International Journal of Mass Spectrometry, https://doi.org/10.1016/j.ijms.2019.116204, 2019.

 

40.        Gezgin, S. Y., & Kılıç, H. Ş. Electrical characteristics of ITO/CZTS/ZnO/Al and ITO/ZnO/CZTS/Al heterojunction diodes. (2019). Optik, 182, 356-371.

 

41.        Gündoğdu, Y., Alptekin H., Karabağlı P., Şahin M., Kılıç H.Ş., Discrimination of Cancerous and Healthy Colon Tissues: A New Laser-Based Method, doi.org/10.1002/lsm.23033, Lasers in Surgery and Medicine, Volume51, Issue4 April 2019, 363-369.

 

42.        Gündoğdu, Y. and H. Kılıç, A New Method for Investigation of Different Tissues Using Femtosecond Laser Mass Spectrometry, Photomedicine and Laser surgery, 10.1089/pho.2018.4496, vol. 36, issue 10, 548-554, 2018.

 

43.      Yucel, M. T., Kilic, I., Okutan, Y., Tobi, E. S., Kilic, H. S., Kepceoglu, A., & Donmez, M. B., Effect of different surface treatments on the shear bond strength of resin cement to zirconia ceramic and metal alloyJournal of Adhesion Science and Technology, 1-12, 2018.

 

44.      Yucel, M. T., Kilic, I., Kilic, H. S., Gundogdu, Y., & Okutan, Y. (2018). Effect of femtosecond laser beam angle and formed shape on surface roughness and shear bond strength between zirconia and resin cement. Journal of Adhesion Science and Technology32(12), 1265-1277.

 

45.      Gündoğdu, Y, Kepceoğlu, A, Yiğit Gezgin, S., Kiliç, H.Ş., (2017), Femtosecond Laser Ablation Synthesis Of Nanoparticles And Nano-Alloys In Ethanol Medium, 3200 Materials Today: Proceedings, Volume 18, Part 5, 2019, Pages 1803-1810.

 

46.      Yiğit Gezgin, S., Kepceoğlu, A., Gündoğdu, Y., Kılıç, H.Ş., The Effect Of Gold Nanoparticle Sizes Produced By Pulsed Laser Deposition (PLD) On The Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR): A Comparison Of Experimental And Theoretical Studies, Materials Today: Proceedings, Volume 18, Part 5, 2019, Pages 1896-1902.

47.        Yiğit Gezgin, S., Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., An Investigation Of Localised Surface Plasmon Resonance (LSPR) Of Ag Nanoparticles (NPs) Produced By Pulsed Laser Deposition (PLD) Technique, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (TPS32), AIP Conference Proceedings 1815, 030019 (2017); doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4976367.

48.         Yiğit Gezgin, S., Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., An Experimental Investigatin Of Localised Surface Plasmonic Resonance (LSPR) For Cu Metal Nanoparticles (Mn) Depending As a Function Of Laser Pulse Number In Pulsed Laser Deposition (PLD), Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (TPS32) AIP Conference Proceedings 1815, 030020 (2017); http://doi.org/10.1063/1.4976368.

49.         Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., Dereli, O., Molecular Structure And The EPR Calculatıon Of The Gas Phase Succınonıtrıle Molecule, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (TPS32)  AIP Conference Proceedings 1815, 030008 (2017); http://doi.org/10.1063/1.4976356.

50.        Eminegül Genç, Abdullah Kepceoğlu, Serap Yiğit Gezgin, Meltem Demirel Kars, Hamdi Şükür Kılıç, Production and Characterization of Titanium (Ti), Platinum (Pt) and Tantalum (Ta) Thin Films for Native DNA Biosensors, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (TPS32) AIP Conf. Proc., Published by AIP Publishing, 1815, 090002 (2017); doi: 10.1063/1.4976460.

51.        Durmuş, H., Kılıç, H. Ş., Gezgin, S. Y., & Karataş, Ş., Analysis of Current-Voltage-Temperature and Capacitance-Voltage-Temperature Characteristics of Re/n-Si Schottky Contacts. Silicon, 1-9, 2016.

52.        Yilmaz Savas Tuba, Demir Necla, Ozturk A. Nilgun, Kilic Sukur Hamdi, “Effect of Different Surface Treatments on the Bond Strength of the Lithium Disilicate Ceramic to the Zirconia Core”, 2016, Photomedicine and laser surgery34(6), 236-243.

53.        Kepceoğlu, A., Gündoğdu, Y., Ledingham, K. W. D., & Kilic, H. S., Identification of the isomers using principal component analysis (PCA) method. In AIP Conference Proceedings, Vol. 60004, 2016

54.        Yiğit Gezgin, S., Kılıç, H. Ş., Kepceoğlu, A., Bayır, S., Nalbantoğlu, İ. E., & Toprak, A. (2016, March). Plasmonic tuning of gold doped thin films for layers of photovoltaic devices. In 9TH Internatıonal Physıcs Conference Of The Balkan Physıcal Unıon (BPU-9) (Vol. 1722, p. 200013). AIP Publishing.

55.        Tevfik Yavuz, Özgün Yusuf Özyılmaz, Erhan Dilber, Elif Sümeyye Tobi, Hamdi Şükür Kılıç, (2015), Effect of Different Surface Treatments on Porcelain-Resin Bond Strength, Journal of Prosthodontics 10/2015; DOI:10.1111/jopr.12387.

56.        Niğmet KOKLU, Dundar YENER ve Hamdi Sukur KILIC, “Designing Animations In The Matter Of Connection of Serial and Parallel Of Batteries”, Proceeding of International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’15), Antalya, Turkey, pp:523-526, 2015.

57.        Nigmet KOKLU, Dundar YENER ve Hamdi Sukur KILIC, “Designing Animations And Simulations For Ohm's Law”, Proceeding of International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’15), Antalya, Turkey, pp:512-516, 2015.

58.        Yusuf Z. Akpinar, Abdullah Kepceoglu, Tevfik Yavuz, Muhammed A. Aslan, Zulfikar Demirtag, Hamdi Şükür Kılıç, Aslihan Üşümez, “Effect of femtosecond laser beam angle on bond strength of zirconia-resin cement”, Lasers in Medical Science, 30(8), pp:2123-2128, DOI 10.1007/s10103-015-1 762-1, 2015.

59.        Akpınar, Y.Z., Irgın, C., Yavuz, T., Aslan, M.A., Kilic, H.S., “Effect of femtosecond laser treatment on the shear bond strength of a metal bracket to prepared porcelain surface”, Photomedicine and Laser Surgery, 33(4), 206-212, 2015.

60.        Kara Ozlem, Kara Haluk Baris, Tobi Elif Sumeyye, Ozturk Atiye Nilgun, Kilic Hamdi Sukur, (2015), Effect of Various Lasers on the Bond Strength of Two Zirconia Ceramics, Photomedicine and Laser Surgery, 33(2), pp:1-8, DOI:10.1089/pho.2014.3841.

61.        Akpinar, Y.Z., Yavuz, T. Aslan, M., Kepceoglu, A. and Kilic, H.S.,  (2014), Effect of different surface shapes formed by femtosecond laser on zirconium-resin cement share bond strength, Journal of Adhesion Science and Technology, 29(3), pp: 149-157, 2014.

62.        Kars, M. D., Kara, R., Gündoğdu, Y., Kepceoğlu, A., ve Kılıç, H. Ş. (2014). Femtosecond laser induced photodynamic therapy on 5-ALA treated SKMEL-30 cells: An efficient theranostic strategy to combat melanoma. Biomedicine & Pharmacotherapy, 68(5), 657-662. DOI:10.1016/j.biopha. 2014.04.001.

63.        Alic, Yilmaz Tugbahan; Kilic, Hamdi Sukur; Durmus, Haziret; Dogan, Mevlut and Ledingham K.W.D., A mass spectrometric investigation of isomers of butane, Rapid Commun. In Mass Spectrometry, 26(8), 893-905 DOI: 10.1002/rcm.6184, Published: APR 30, 2012.

64.        Yildirim, M., Şişe, O., Dogan, M and Kilic, H.S., Design A Multi-Field Linear Time-of-Flight Mass Spectrometer with Higher Order Space Focusing, International Journal of Mass Spectrometry 291: 1-12, 2010.

65.        Yildiz M, Celik G and Kilic HS, Radiative Lifetimes of Rydberg States In Neutral Gallium, Acta Physica Polonica A Volume: 115 Issue: 3 Pages: 641-646 Published: Mar 2009.

66.        Celik, G, Celik, E, Kilic, HS, Calculation of The 1s-2s Two-Photon Excitation Cross-Section In Atomic Hydrogen, European Physical Journal D, 50(3), 237-240, 2008.

67.        Celik G, Akın E and Kilic HS, Comparison of Transition Probabilities Calculated Using Different Parameters on WBEPM Theory for Some P-D and D-P Transition In Excited Atomic Nitrogen, Internatıonal Journal of Quantum Chemistry 107(2): 495-500 Feb 2007.

68.        Celik, G; Yildiz, M;  Kilic, HS, Determination of Excited-State Ionization Potentials for Lithium-Like Sequence Using Weakest Bound Electron Potential Model Theory, Acta Physica Polonica A Volume: 112 Pages: 485-494 Published: 2007.

69.        Celik, G; Akın, E and Kilic, HS, The Theoretical Calculation of Transition Probabilities for Some Excited P-D Transition In Atomic Nitrogen, European Physical Journal D 40(3):325-330 Dec 2006.

70.        Çelik, G., Kiliç, H. Ş., & Akin, E. (2006). The Calculations of Oscillator Strengths and Transition Probabilities for Atomic Fluorine. Turkish Journal of Physics, 30(3), 165-171.

71.        Smith DJ, Ledingham KWD, Singhal RP, Mccanny T, Graham P, Kilic HS, Tzallas P, Kosmidis C, Langley AJ, Taday PF, The Onset Of Coulomb Explosions In Polyatomic Molecules, Rapid Communications In Mass Spectrometry,  13(14),  1366-1373, 1999.

72.        Ledingham KWD, Smith DJ, Singhal RP, McCanny T, Graham P, Kilic HS, Peng WX, Langley AJ, Taday PF, Kosmidis, C., Multiply Charged Ions From Aromatic Molecules Following Irradiation In Intense Laser Fields, Journal Of Physical Chemistry A 103 (16): 2952-2963 Apr 22 1999.

73.        Singhal RP, Kilic HS, Ledingham KWD, McCanny T, Peng WX, Smith DJ, Kosmidis C, Langley AJ, Taday PF, "Comment on "On The Ionisation and Dissociation of NO2 by Short Intense Laser Pulses", Chemical Physics Letters 292 (4-6): 643-646 Aug 14 1998.

74.        Smith DJ, Ledingham KWD, Singhal RP, Kilic HS, McCanny T, Langley AJ, Taday PF, Kosmidis C, "Time-of-Flight Mass Spectrometry of Aromatic Molecules Subjected to High Intensity Laser Beams", Rapid Communications In Mass Spectrometry 12 (13): 813-820 1998.

75.        Ledingham KWD, Singhal RP, Smith DJ, McCanny T, Graham P, Kilic HS, Peng WX, Wang SL, Langley AJ, Taday PF, Kosmidis C, "Behavior Of Polyatomic Molecules İn İntense İnfrared Laser Beams", Journal Of Physıcal Chemıstry A 102 (18): 3002-3005 Apr 30 1998.

76.        Smith DJ, Ledingham KWD, Kilic HS, McCanny T, Peng WX, Singhal RP, Langley AJ, Taday PF, Kosmidis C, "Ionization and Dissociation of Benzaldehyde Using Short Intense Laser Pulses", Journal Of Physical Chemistry A 102 (15): 2519-2526 Apr 9 1998.

77.        Kosmidis C, Ledingham KWD, Kilic HS, McCanny T, Singhal RP, Langley AJ, Shaikh W, "On The Fragmentation of Nitrobenzene and Nitrotoluenes Induced by A Femtosecond Laser at 375 nm", Journal Of Physical Chemistry A 101 (12): 2264-2270 Mar 20 1997.

78.        Kilic HS, Ledingham KWD, Kosmidis C, McCanny T, Singhal RP, Wang SL, Smith DJ, Langley AJ, Shaikh W, "Multiphoton Ionization and Dissociation of Nitromethane Using Femtosecond Laser Pulses at 375 and 750 nm", Journal of Physical Chemistry A 101 (5): 817-823 Jan 30 1997.

79.        Singhal RP, Kilic HS, Ledingham KWD, Kosmidis C, McCanny T, Langley AJ, Shaikh W., "Multiphoton Ionisation and Dissociation of NO2 by 50 fs Laser Pulses", Chemical Physics Letters 253 (1-2): 81-86 Apr 26 1996.

80.        Ledingham KWD, Kilic HS, Kosmidis C, Deas RM, Marshall A, McCanny T, Singhal RP, Langley AJ, Shaikh W., "A Comparison of Femtosecond and Nanosecond Multiphoton Ionization and Dissociation for Some Nitro-Molecules", Rapid Communications In Mass Spectrometry 9 (15): 1522-1527 1995.     

 

              Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

81.        Nigmet KOKLU, Dundar YENER ve Hamdi Sukur KILIC, “The Animation of Serial and Parallel Connections of Resistances”, Proceeding of International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’14), Antalya, Turkey, pp: 913-919, 2014.

82.        Nigmet KOKLU, Dundar YENER ve Hamdi Sukur KILIC, “Simulation of Wheatstone Bridge for Measurement of Resistances”, Proceeding of International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’14), Antalya, Turkey, pp:920-925, 2014.

83.        Meral Arslan Malkoç, Necla Demir, Ayşe Tuba Öğreten, Atiye Nilgün Öztürk, Hamdi Şükür Kılıç (2015), Effect of new laser type on shear bond strenght of acrylic teeth to denture base, Journal of Restorative Dentistry, 3(1), pp:26-30, Jan-April 2015.

84.        Gültekin Çelik, H. Şükür Kılıç and Erhan Akın, The Calculation of Oscillator Strengths and Transition Probabilities for Atomic Flourine, Turk Journal Of Physics 30, 165-171, 2006.

 

 

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Ödüllü Bildiriler

85.        Best Presenter Award: Kilic, H.S., (3 Eylül 2016), A Comparison Of Different Statistical Methods For Discrimination Of Isomers, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation), Konya, Turkey.

86.        Türk Fizik derneği Engin Abat En İyi Kuramsal Fizik Poster Bildiri Ödülü, (6 Eylül 2016), Gündoğdu, Y., Kılıç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Ledingham, K.W.D., Akbaş, M., Doğan, M., Laser mass spectrometry of C60 fullerene molecula and graphite, (2015), 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, (Poster Presentation), İstanbul / Turkey.

 

87.        Best Paper Award: Gündoğdu, Y., Taşer, M. Kepceoğlu, A., And Kiliç, H.Ş., (2016), Applications Of Principal Component Analysis (PCA) On Data Of Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS) For Identification Of Hexane Isomers, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

88.    Kars, M.D., Kars, G.,  Gönce, F., Gündoğdu, Y., Kiliç, H.Ş., (21.08.2020 -22.08.2020) Potential Applications Of Aminolevulinic Acid In Bladder Cancer, Euro Asia 7. International Congress On Applıed Sciences, ISBN 978-625-7139-22-9, ISSN 2667-6702 Trabzon/Turkey.

89.    Banuçiçek Kandemir, Yener Okutan, Yasemin Gündoğdu, Hamdi Şükür Kılıç, Münir Tolga Yücel, Femtosecond Lazer Ve Kumlamanın Zirkonya Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi, 26-29 Şubat 2020, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri/Türkiye.

90.    Kılıç H.Ş., Electrical Characteristics of CZTS Heterojunction Diodes and Solar Cells Produced by PLD Technique, SCON World Congress on Optics, Photonics and Laser Technologies, 17-18 February 2020, Singapur.

91.    Gündoğdu, Y., Karabağlı P., Alptekin H., Şahin M., Kılıç H.Ş., Femtosecond Laser Based Analysis Using Statistical Approaches To Discrimination of Tissue Types, SCON World Congress on Optics, Photonics and Laser Technologies, 17-18 February 2020, Singapur.

92.    Amina Houimi, Serap Yiğit Gezgin, Hamdi Şükür Kiliç, 2019, Pulsed Laser Deposition System For A Tin Oxides Thin Films Deposition, International Conference on Engineering Technologies (Poster presentation), 25-27 Octoberr 2019 Bodrum/ Turkey.

93.    Hamdi Şükür Kılıç, Yasemin Gündoğdu, Mehmet Taşer, 2019, Effects Of Statıstıcal Approaches On The Analysıs Of Molecular Isomers Usıng Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS), Turkish Physical Society 35th International Physics Congress (Oral presentation), 4-8 September 2019 Bodrum/ Turkey.

94.    Hamdi Şükür KILIÇ, Serap YİĞİT GEZGİN, 2019, Productıon And Optıcal Propertıes Of Dıfferent Metal Plasmonic Nanoparticles Dependıng On The Parameters Of Pld Technıque, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress (Oral presentation), 4-8 September 2019 Bodrum/ Turkey.

95.    Yasemin Gündoğdu, İlker Işık, Abuzer Kızıl, Hamdi Şükür Kilic, 2019, Effect Of 800 Nm Wavelength Femtosecond Laser Cleanıng Performance On Ancıent Coın Obtaıned From Konya Regıon, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress (Oral presentation), 4-8 September 2019 Bodrum/ Turkey.

96.    Yasemin Gündoğdu, Hamdi Şükür Kılıç, 2019, Effects Of Femtosecond Laser Ablatıon On Tissue To Investıgate Of Optımum Parameters, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress (Oral presentation), 4-8 September 2019 Bodrum/ Turkey.

97.    Amina Houimi, Serap Yiğit Gezgin, Hamdi Şükür Kiliç,2019, Mechanıcal Alloyıng Of Cu2SnS3, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress (Oral presentation), 4-8 September 2019 Bodrum/ Turkey.

98.    Amina Houimi, Serap Yiğit Gezgin, Hamdi Şükür Kılıç. Sn3O4 Thın Fılms Deposıted By Pulsed Laser Deposıtıon, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress (Poster presentation), 4-8 September 2019 Bodrum/ Turkey.

99.    Özüdoğru Semanur, Tosun Gül, Kahvecioğlu Firdevs, Gündoğdu Yasemin, Kiliç Hamdi Şükür, Effect of Femtosecond Laser On Shear Bond Strength Of Fissure Sealants Bonded To Enamel Surfaces, II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “PREVENT FROM CARIES”, 26-27 April 2019, Istanbul/Turkey.

100. Gündoğdu, Y. and Kiliç, H.Ş, (2018), Effects Of Lınear Tıme Of Flıght Mass Spectrometer On Tıssue Molecular Analysıs Method, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE18), 26- 28 October, Konya/Turkey.

101. Kiliç, H.Ş., and Yiğit Gezgin S. (2018), The effect of Ag plasmonic nanoparticles embedded into the active layer by pulsed laser deposition, International Conference on Photovoltaic Science and Technologies, PVCON-2018, Ankara – Turkey-4-6 July

102. Yiğit Gezgin S. and Kiliç, H.Ş., (2018), CZTS solar cell structure produced by pulsed laser deposition technique, , International Conference on Photovoltaic Science and Technologies, PVCON-2018, Ankara – Turkey, 4-6 July.

103. Kilic, H.Ş,, (2018), Investigation Of Molecular Isomers With Femtosecond Laser Mass Spectrometry FLMS, 7 th International Conference on Technologies ICAT’18 (28 April-1 May), (Oral presentation), Antalya/ Turkey.

104. Yiğit Gezgin S. and Kiliç, H.Ş., (2018), Determination Of The Dark And Illuminated Electric Parameters From J V Characteristics Of Czts Thin Film Solar Cell Produced By Pulsed Laser Deposition, 7 th International Conference on Technologies ICAT’18 (28 April-1 May), (Oral presentation), Antalya/ Turkey.

105. Gündoğdu, Y., Özcan T. and Kiliç, H.Ş., (2018), Identification Of Tissues From Different Organs Of A Cow Bone Mussle And Liver By Femtosecond Laser Mass Spectrometry FLMS, 7 th International Conference on Technologies ICAT’18 (28 April-1 May), (Oral presentation), Antalya/ Turkey.

106. Gezgin, B., Gündoğdu, Y., Kiliç, H.Ş,, (2018)  Morphological Crystal And Optical Properties Of Cds Thin Films Deposited At Different Thicknesses By Pulsed Laser Deposition, 7 th International Conference on Technologies ICAT’18 (28 April-1 May), (Poster presentation), Antalya/ Turkey.

107. Kiliç, H.Ş,, Gündoğdu, Y., Yiğit Gezgin S., (2018) Introduction Of A New Inlet System Design Production And Application Time Of Flight Tof Mass Spectrometry Of Samples At Atmospheric Pressure, 7 th International Conference on Technologies ICAT’18 (28 April-1 May), (Poster presentation), Antalya/ Turkey.

108. Yiğit Gezgin S., Gündoğdu, Y., Kiliç, H.Ş, (2018) Pulsed Laser Deposition System And Morphological Crystal And Optical Properties Of Thin Films Produced, 7 th International Conference on Technologies ICAT’18 (28 April-1 May), (Poster presentation), Antalya/ Turkey.

109. Kılıç, H. Ş., (2017), Laser Technologies for the Mankind, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), (Oral presentation), Kemer-Antalya/ Turkey.

110. Kılıç, H. Ş., Ledıngham, K.W.D., (2017), Analysis of Some Molecular Isomers by Different Statistical Methods, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), (Oral presentation), Kemer-Antalya/ Turkey.

111. Gündoğdu, Y., Kepceoğlu, A, Taşer, M., Kiliç, H.Ş, (2017) The Factor Analysis of Pentane Isomers with Femtosecond Laser Mass Spectroscopy at 800 nm wavelengths, , 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), (Oral presentation), Kemer-Antalya/ Turkey.

112. Gündoğdu, Y., Taşer, M. Kepceoğlu, A, Kiliç, H.Ş, (2017) Moleculer Analyses Of Pentane Wıth Femtosecond Laser Mass Spectrometry (Flms), 03OP82, Turkısh Physıcal Socıety 33 Rd Internatıonal Physıcs Congress, September 6-10, 2017, (Oral presentation), Bodrum /Turkey.

113. Gündoğdu, Y., Taşer, M. Kepceoğlu, A, Kiliç, H.Ş, (2017) Moleculer Analyses Of Pentane By Courtesy Of Prıncıple Component Analysıs (Pca), 03OP81, Turkısh Physıcal Socıety 33 Rd Internatıonal Physıcs Congress, September 6-10, 2017, (Oral presentation), Bodrum /Turkey.

114. Kiliç, H.Ş., Gündoğdu, Y., Kepceoğlu, A., Taşer, M., Köklü, N., (2017) Behavıor Of CH3NO2 Dependıng On Femtosecond Laser Beam Polarızatıon At 400 Nm, 03OP16, Turkısh Physıcal Socıety 33 Rd Internatıonal Physıcs Congress, September 6-10, 2017, (Oral presentation), Bodrum /Turkey.

115. Kılıç, H. Ş., (2017) Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS): Identification Of Molecular Structures With Same Molecular Mass, 03OP55, Turkısh Physıcal Socıety 33 Rd Internatıonal Physıcs Congress, September 6-10, 2017, (Oral presentation), Bodrum /Turkey.

116. Ekincioğlu, Y., Karakaş Sarıkaya, E., Kılıç, H.Ş., Dereli, Ö., (2017) A Dft Study Of Pyrıdıne Molecule: On The Dependence Of The Varıous Solvent Effects On The EPR Parameters, 03OP4, Turkısh Physıcal Socıety 33 Rd Internatıonal Physıcs Congress, September 6-10, 2017, (Oral presentation), Bodrum /Turkey.

117. Kepceoğlu, A., Köklü, N., Gündoğdu, Y., Dereli, Ö., Kılıç, H.Ş., (2017) Analysıs Of The Xylenol Isomers By Femtosecond Laser Tıme Of Flıght Mass Spectrometry, 03OP15, Turkısh Physıcal Socıety 33 Rd Internatıonal Physıcs Congress, September 6-10, 2017, (Oral presentation), Bodrum /Turkey.

118.     Kiliç, H.Ş., (2017), The Effect Of Au, Cu, Ag Alloy Nano-Structures For The Enhancement Of Solar Cell Conversıon Effıcıency, 3188, International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)-17-19 Agustos 2017, (Oral presentation), Konya -Turkey.

119.     Kiliç, H.Ş., (2017), The Effect Of Au Nanopartıcles Embedded Into P-Type Sılıcon For The Enhancement Of Solar Cell Conversıon Effıcıency, 3187, International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)- 17-19 Agustos 2017, (Oral presentation), Konya -Turkey.

120.     S.Yiğit Gezgin, A.Kepceoğlu, A.Toprak,  H.Ş.Kılıç, Investıgatıon Of Conversıon Effıcıency Of N-Zno/P-Si Heterojunctıon Devıce Produced By Pulsed Laser Deposıtıon, PP-061, 3230, International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)- 17-19 Agustos 2017,(poster presentation), Konya –Turkey, (Yayın No:3573203)

121.     S.Yiğit Gezgin, A.Kepceoğlu, H.Ş.Kılıç, A Comparison of Experimental and Theoretical Properties of Different Plasmonic MetalNano-Particles, 3231,  International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)- 17-19 Agustos 2017,(Oral presentation), Konya -Turkey.

122.     A. Kepceoğlu, S.Yiğit Gezgin, Y. Gündoğdu, H. Ş. Kılıç,  Nonlinear Optical Properties of Zinc Oxide Thin Films Produced by Pulsed Laser Deposition, 3189, International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)- 17-19 Agustos 2017, (Oral presentation), Konya -Turkey.

123.     Gündoğdu, Y, Kepceoğlu, A, Yiğit Gezgin, S., Kiliç, H.Ş., (2017), Femtosecond Laser Ablation Synthesis Of Nanoparticles And Nano-Alloys In Ethanol Medium, 3200, International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)- 17-19 Agustos 2017, (Oral presentation), Konya -Turkey.

124.     E.G. Genç, A. Kepceoğlu and H.Ş. Kılıç, Production Of Titanium Dioxide (Tio2) Thin Films For Native Dna Biosensor Applications, 3201, International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)- 17-19 Agustos 2017, (Oral presentation), Konya -Turkey.

125.     A.Toprak, S.Yiğit Gezgin, A.Kepceoğlu and H.Ş. Kılıç, Characterization Of The Different Thickness Of Zno Thin Films Deposited On Glass Substrate By Pld, 3106, International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017)- 17-19 Agustos 2017, (Oral presentation), Konya -Turkey. Yayın No:3539912

126.     Toprak, A., Kılıç, H.Ş., (2017), Determınatıon Of Some Characterıstıc Parameters Of Photovoltaıcs Usıng Dıfferent Analytıcal Methods, International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’17) (Oral presentation)-İstanbul-Turkey.

127.     Toprak, A., Yiğit Gezgin, S., Kılıç, H.Ş., (2017), Characterization Of ZnO Thin Films Deposited By Pulsed Laser Deposition Pld Technique, International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’17), (Yayın No:3463354).

 

128.     Yiğit Gezgin, S., TOPRAK, A., ATAV Ü., Kılıç, H.Ş.,, (2017). Morphological and Optical Properties of Tantalum (Ta), Titanium (Ti) and Molybdenum (Mo) Thin Films Produced by Pulsed Laser Deposition. 6th InternationalConference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Riga) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3566839).

129.     Kilic, H.S., (2016), A Comparison of Different Statistical Methods For Discrimination of Isomers, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation), Konya, Turkey.

130.     Kilic, H.S, (2016), Interpretation of Some Characteristics of Nanoparticle Thin Films Produced By A Versatıle Pulsed Laser Deposition (PLD) System, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

131.     Kilic, H.S, (2016), Interpretation of Mass Spectra Using Factor Analysis, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

132.     Kilic, H.S, Ledingham, K.W.D., (2016), Production of The Charged Particles: Laser Based Techniques, 3rd Internatıonal Conference On Computatıonal And Experımental Scıence And Engıneerıng (Iccesen-2016) 19-24 October 2016, Antalya-Turkey.

133.     Ledingham, K.W.D., Kilic, H.S, (2016),   Laser Driven Beam Therapy – Where are we now? An Update to the Bodrum Presentation of 2014, 3rd Internatıonal Conference On Computatıonal And Experımental Scıence And Engıneerıng (Iccesen-2016) 19-24 October 2016, Antalya-Turkey.

134.     Gündoğdu, Y., Köklü, N., Kepceoğlu, A., Taşer, M. And Kiliç, H.Ş., (2016), The Effect of Laser Polarization Angle On Ionisation Dynamics of Nitromethane (CH3NO2), Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

135.     Gündoğdu, Y., Taşer, M. Kepceoğlu, A., And Kiliç, H.Ş., (2016), Interaction of Femtosecond Laser Pulses With Hard Tissues, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

136.     Gündoğdu, Y., Taşer, M. Kepceoğlu, A., And Kiliç, H.Ş., (2016), Applications of Principal Component Analysis (PCA) On Data of Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS) For Identification of Hexane Isomers, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

137.     Yiğit Gezgin, S., Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., (2016), The Experimental And Theoretical Studies of The Characteristics of LSPR Peaks of Metal Nanoparticles Controlled By Ar Gas Pressure For The Efficiency İn The Solar Cell, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

138.     Yiğit Gezgin, S., Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., (2016), An Experimental Investigatin of Localised Surface Plasmonic Resonance (Lspr) For Cu Metal Nanoparticles (Mn) Depending As a Function Of Laser Pulse Number In Pulsed Laser Deposition (PLD), Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

139.     Yiğit Gezgin, S., Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., (2016), An Investigation Of Localised Surface Plasmon Resonance (Lspr) Of Ag Nanoparticles (Nps) Produced By Pulsed Laser Deposition (PLD) Technique, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

140.     Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016), Molecular Structure And The Epr Calculatıon Of The Gas Phase Succınonıtrıle Molecule, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

141.     Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016), Theoretical Studies Of The Liquid Phase Isoorotic Acid, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

142.     Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., (2016), Chemical Analysis Program For The Time Of Flight Mass Spectrometry System, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

143.     Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016), DFT Study On The Electron Spin Resonance Parameters Of The 3-Nitroacetanilide, 10. ULUSLARARASI LÜMİNESANS VE ESR DOZİMETRİ KONGRESİ, (Poster Presentation), Adana, Turkey.

 

144.     Kepceoğlu, A., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016), Calculation of the Electron Spin Resonance Parameters of the Nmethyldl–alanine, 10. ULUSLARARASI LÜMİNESANS VE ESR DOZİMETRİ KONGRESİ, (Oral Presentation), Adana, Turkey.

145.     Genc, E., Kepceoğlu, A., Yiğit Gezgin, S, Demirel Kars, M., Kilic, H.S., (2016), Productıon And Characterısatıon Of Tıtanıum, Platınum And Tantalum Thın Fılms To Be Prepared For Natıve Dna Bıosensors, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Oral Presentation), Bodrum, Turkey.

146.     Genc, E., Kepceoğlu, A., Demirel Kars, M., Kilic, H.S., (2016), Production of Tantalum, Titanium and Platinum Thin Films for Domestic DNA Sensor Applications, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

147.     Ekincioğlu, Y., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016),Theoretical Calculations on Electron Spin Resonance (ESR) Parameters of N-methyl-DL-valine, 10. ULUSLARARASI LÜMİNESANS VE ESR DOZİMETRİ KONGRESİ, (Poster Presentation), Adana, Turkey.

 

148.     Ekincioğlu, Y., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016), Theoretical Calculations on Electron Spin Resonance (ESR) Parameters of Liquid Phase Succinonitrile Molecule, 10. ULUSLARARASI LÜMİNESANS VE ESR DOZİMETRİ KONGRESİ, (Poster Presentation), Adana, Turkey.

 

149.     Ekincioğlu, Y., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016),  A DFT Study On Molecular Structure Of Tartarıc Acıd, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Poster Presentation), Bodrum, Turkey.

 

150.     Ekincioğlu, Y., Kilic, H.S., Dereli, O., (2016),  A Dft Study On Molecular Structure Of Nmethyl-Dl-Valine, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, (Poster Presentation), Bodrum, Turkey.

151.     Toprak, A., Kilic, H.S., Toprak, A., Kepceoğlu, A., (2016),  Analysıs of Current-Voltage and Power-Voltage Characterıstıcs of Solar Cells in Dıfferent Operatıng Condıtıons, 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, (Oral Presentation) Konya, Turkey.

152.     Kilic, H.S., Yiğit Gezgin, S. and Kepceoğlu, A., (2016), Effects Of Vacuum Characteristics On The Pulsed Laser Deposition Applications, IV. YUKPOP- Uluslararası Vakum Çalıştayı, Afyon, Türkiye, http://e2e.aku.edu.tr/yukpop/index.html, (Oral Presentation) Afyon, Turkey.

153.     Gündoğdu, Y., Kepceoğlu, A., Taşer, M. And Kiliç, H.Ş., (2016), Atmospheric Pressure To High Vacuum: Detection Of Materials Using Time Of Flight Mass Spectrometer, IV. YUKPOP- Uluslararası Vakum Çalıştayı, Afyon, Türkiye, http://e2e.aku.edu.tr/yukpop/index.html, (Poster Presentation), Afyon, Turkey.

154.     Kepceoğlu, A., Gündoğdu, Y., and Kiliç, H.Ş., (2016), Background Pressure Effects on the Laser Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry, IV. YUKPOP- Uluslararası Vakum Çalıştayı, Afyon, Türkiye, http://e2e.aku.edu.tr/yukpop/index.html, (Oral Presentation), Afyon, Turkey.

155.     İsa Yöndem, Önjen Tak, Hamdi Şükür Kiliç, Aslihan Üşümez, (2015). "Effect Of Femtosecond Laser On The Surface Roughness Of Different Restorative Materials", 5th Congress Of The World Federation For Laser Dentistry –European Division; 6th International Conference Of The Romanian Society For Laser In Dentistry. Https://Prezi.Com/Bghiadudd0ao/Isa-Bucharest/  (Oral Presentation).

156.     Ipek Guldas, Esra Talay, Isa Yondem, Hamdi Sukur Kilic, Abdullah Kepceoglu, (2015). “A New Modified Laser Procedure For Monolithic Translucent Zirconia Surface”,20th Bass Congress, Romania. Http://Www.E-Bass.Org/20thcongress/Form/Xx07h6/ ,(Poster Presentation)

157.     Kılıç, H.S., A new thin film coating system and some important applications, (2015), 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey (Oral Presentation).

158.     Bayır, S., Kılıç, H.Ş.,  Kepceoğlu, A., Gündoğdu, Y.,  Nalbantoğlu, İ.E., Yiğit Gezgin, S.,  Toprak A., Plasmonic effects on the nonlinear optical properties of gold thin films, (2015), 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Poster Presentation).

159.     Bayır, S., Kılıç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Nalbantoğlu, İ.E., Yiğit Gezgin, S., Gündoğdu Y., Ablation threshold fluence determinatıon of pld deposited thin films and bulk targets using d-scan method, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Poster Presentation).

160.     Gündoğdu, Y., Kılıç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Ledingham, K.W.D., Akbaş, M., Doğan, M., Laser mass spectrometry of c60 fullerene molecula and graphite, (2015),  9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Poster Presentation).

161.     Kepceoğlu, A., Kılıç, H.S.,  Gündoğdu, Y., Ledingham, K. W. D., Identification of the ısomers using principal component analysis (pca) method, (2015), 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Oral Presentation).

162.     Yiğit Gezgin, S., Kılıç, H.Ş., Kepceoğlu, A., Bayır, S., Nalbantoğlu, İ.E., Toprak A., Tuning of gold doped thin films for layers of photovoltaic device, (2015), 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul University, İstanbul / Turkey, (Poster Presentation).

163.     Hakan Sahi̇n, Ilkay Zencirli and Hamdi Şükrü Kılıç, Investigation of Shear Bond Strength of Flowable Composite Applied to Femtosecond Laser Etched Primary Tooth Dentin Surface, Dental Treatment & Restorative Dentistry – Pedodontics at The 2015 FDI Annual World Dental Congress, Bangkok, http://www.fdi2015bangkok.org/preliminary_program.html, (0783-Oral Presentation) September 22–28, 2015.

164.     Meltem Demirel Kars, Yasemin Gündoğdu, Gamze Önecek, Abdullah Kepceoğlu, Hamdi Şükür Kılıç, Femtosecond laser induced photodynamic therapy on metastatic melanoma cells: An efficient therapeutic strategy, 3rd Anticancer Agent Development Congress, Dokuz Eylul University, PP-052, p:109, May 18- 19, 2015, Izmir, Turkey.

165.     Sayin U.,  Bakkal G., Işık I., Toyoda S., Ozmen A., Kilic H.S., (2014), “Determination of paramagnetic centers in archeological pottery of Turkey:An ESR Study”, 14th LED, 7-11 July 2014, Montreal, CANADA (Oral Presentation)

166.     Ö.Kara, H,B.Kara, E.S.Tobi, A.N.Öztürk, H.Ş.Kılıç, (2014Effect of different lasers on the bond strength of zirconia, 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association&21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, O-099, 25-27th September, EPA 2014 Istanbul-Turkey.

167.     M.A. Malkoç, M.G.Subaşı, Y.Z.Akpınar, A.T.Öğreten, H.Ş.Kılıç, (2014),  Durability of resin bonding to zirconia ceramic using new laser type, 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association&21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, O-100, 25-27th September, EPA 2014 Istanbul-Turkey.

168.     T.Yavuz, Y.Z.Akpınar, M.A. Aslan, C.Ural, H.Ş.Kılıç, (2014Effects of femtosecond-laser and different surface treatment on zirconia-pocelain bonding, 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association&21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, O-101, 25-27th September, EPA 2014 Istanbul-Turkey.

169.     Y.Z.Akpınar, M.A.Aslan, T.Yavuz, H.Ş.Kılıç, (2014Femtosecond laser’s effect on bond strength of pocelain to titanium, 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association&21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, O-102, 25-27th September, EPA 2014 Istanbul-Turkey.

170.     Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2014)Simulation of Wheatstone Bridge for Measurement of Resistances, International Conference on Advanced Technology& Sciences (ICAT-14), (Oral Presentatiton), Antalya, TURKEY, 12-15 Ağustos,2014.

171.     Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2014)The Animation of Serial and Parallel Connections of Resistances,  International Conference on AdvancedTechnology & Sciences (ICAT-14), (Oral Presentatiton), Antalya, TURKEY,12-15 Ağustos, 2014.

172.     Yiğit Gezgin S., Kılıç H.Ş., Durmuş H. and Ekici K., (2014), “Calculation of Barrier Height and Ideality Factor of Mo/N-Si Schottky Diode Produced Using Pulsed Laser Deposition (PLD) Technique”, NanoNG14 - Nanoscience & Nanotechnology For Next Generation International Conference, Poster, Elazığ, TURKEY.

173.     Durmuş H. and  Kılıç H.Ş., (2014), , “A Novel Approach  to Calculation of Bias Dependent Series Resistance Rs (V) of Re/n-Si Schottky Diode Contacts Produced Using Pulsed Laser Deposition (PLD) Technique”, NanoNG14 - Nanoscience & Nanotechnology For Next Generation International Conference, Elazığ, TURKEY.

174.     Kepceoğlu A., Gündoğdu Y., Özel F., Kılıç H.Ş., (2014), “Production of The Some Transition Metal Oxide Nanoparticles Using Femtosecond Pulsed Laser Ablation In Liquid Method and Characterization of TMO-NPs”, Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, (Oral Presentation), Muğla, Turkey.

175.     Akbaş M., Kepceoğlu A., Yiğit Gezgin S., Gündoğdu Y., Ekici K., Durmuş H., Kılıç H.Ş., (2014), “Ev Yapımı Puls Laser Depozisyon (PLD) Sistemi Kullanılarak Tantal (Ta) İnce Filmleri Üzerinde Ortaya Konan Diyagnoz Çalışmaları”, Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, (Oral Presentation), Muğla, Turkey.

176.     Ekinci L., Kepceoğlu A., Yiğit Gezgin S., Gündoğdu Y., Akbaş M., Durmuş H., Kılıç H.Ş., (2014), “Puls Laser Depozisyon (PLD) Sistemi Kullanılarak C60 İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu”, Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, Poster Presentation, , Muğla, Turkey.

177.     Akpınar Y.Z., Kepceoglu A., Yavuz T., Aslan M.A., Demırtag Z., Kılıc H.S. And Usumez A., (2014), “Bond-Strength of Zirconium-Resin is Dependent on Beam Angle of Femtosecond-Laser”, LADR/PER Congress, Dubrovnik, Croatia.

178.     Akpınar Y.Z., Yavuz T., Aslan M.A., Kepceoglu A., Kılıc H.S., (2014), “Effect Of Different Surface Shapes Formed by Femtosecond Laser on Zirconium (Y-TZP)-Resin Cement Shear Bond Strength”, 19th Bass (Balkan Stomatological Society) Congress, , Belgrade, Serbia.

179.     Gündoğdu Y., Kiliç H.Ş., Kepceoğlu A., Doğan M., (2013), “Ablation And Evaporation Rate Of Silver And Copper Targets By Nanosecond High Power Laser”, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, Istanbul, Turkey.

180.     Kepceoğlu A., Kiliç H.Ş., Gündoğdu Y., Aliç T.Y., Doğan M., (2013), “A Spectroscopic Investigation Of Isomers Of Butanol”, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress Istanbul, Turkey.

181.     Sayin U., Isik I., Bakkal G., Kilic H.S. Ozmen A., Tirpan A., (2013), “Arkeolojik Seramiklerin ESR Tekniği ile İncelenmesi ve ESR Tarihlendirme için Uygunluğunun Araştırılması”, 7. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi 10-12 Eylül 2013, Isparta (Oral Presentation)

182.     Bakkal G., Isik I., Sayin U., Kilic H.S., Ozmen A., Tirpan A., (2013), “Arkeolojik Seramikler İçin ESR Tarihlendirme Metoduna En Uygun Örnek Hazırlama Yönteminin Belirlenmesi”, 7. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi 10-12 Eylül 2013, Isparta (Poster Presentation)

183.     Bakkal G., Isik I., Sayin U., Kilic H.S., Ozmen A., (2013), “Kumyer Mevkii Arkeolojik Seramik Örneklerinin ICP-MS Analizi”, ESR Spektroskopi Tekniğinin Çeşitli Uygulama Alanları Çalıştayı 20-22 Kasım 2013, Konya (Poster Presentation)

184.     T.Yilmaz, N. Kaymak, Y.Türkoğlu, H. Durmuş,  Ö. Şişe, M. Doğan  and H.Ş.Kiliç, Laser Ablation/Ionisation of Boron Using Harmonics of A Ns Nd:Yag Pulsed Laser Sistem, Turkish Physical Society 26th International Physics Conference,, (Oral Presentation), Bodrum/TURKİYE, 24-27 Eylül, 2009.

185.     Y. Turkoglu, N. Kaymak, T. Yilmaz, H. Durmuş, Ö. Şişe, M. Doğan And H.Ş.Kiliç, Multiple Ionisation of Titanium (Ti) Atom Using A Ns Nd:Yag Pulsed Laser, Turkish Physical Society 26th International Physics Conference, (Oral Presentation), Bodrum/TURKİYE, 24-27 Eylül, 2009.

186.     Uçar, Ü., Kaymak, N., Aydin, R., Yildiriım, M., Erengil, Z., Şişe, Ö., Doğan, M. and Kılıç, H.S., Production Process of N2O+, O2+  and N2+  and Ionisation of NO2 Molecule During A Laser Pulse, Page: 363 In Abstract Books Published by Turkish Physical Society 25th International Physics Conference, 25-29 Aaugust 2008, Bodrum/Turkey, (Poster Presentation).

187.     Kaymak, N., Aydin, R., Uçar, Ü., Erengil, Z., Şişe, Ö., Doğan, M. and Kılıç, H.S., Laser Ablation/Ionisation Study of The Copper Plate Using Harmonics of A Ns  Nd:YAG Pulsed Laser System, Page: 341 In Abstract Books Published by Turkish Physical Society 25th International Physics Conference, 25-29 Aaugust 2008, Bodrum/Turkey, (Poster Presentation).

188.     Erengil Z, Kaymak N, Yildirim M, Şişe O, Dogan M and Kilic H S, Design, Simulation and Construction of A Multi-Field Linear Time-Of-Flight Mass Spectrometer,  4th Conference on Elementary Processes In Atomic Systems (CEPAS;08), Cluj-Napoca, Romania, June 18-20, 2008 (Poster Presentation).

189.     Aydin, R., Kaymak, N., Yildirim, M., Uçar, Ü., Erengil, Z., Şişe, Ö., Doğan, M. and Kılıç, H.S., Laser Ionisation of CS2 and A Time of Flight Mass Spectrometric Study, Page: 307 In Abstract Books Published by Turkish Physical Society 25th International Physics Conference, 25-29 Aaugust 2008, Bodrum/Turkey, (Poster Presentation).

190.     M. Yıldırım, O. Şişe, R. Aydin, U. Akin, M. Ulu, M. Dogan, and H. S. Kilic, An Improvement on Space Focusing Resolution In Two-Field Time-of-Flight Mass Spectrometers, Aip Conference Proceedings April 23, 2007 Volume 899, P. 721

191.     P.Graham, K.W.D. Ledingham, R.P. Singhal, D.J. Smith, S.L. Wang, T. McCanny, H.S. Kilic, A.J. Langley, W. Shaikh, C.Kosmidis, Dissociative Ionization and Angular Distributions of CS2 and Its Ions, Nineth International Resonance Ionization Spectroscopy, at RIS;96, State College, PA, June 30-July 5, 1996., AIP Conference Proceeding 454, pp:341-344 (1998).

192.     Smith, D.J., Ledingham, K.W.D., Kosmidis, C., Kilic, H.S., McCanny, T., Singhal, R.P., Wang, S., Langley, A.J. and Shaikh, W., Advances In Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS) Utilizing Time of Flight Techniques, Presented at The Mass Spectrometry Meeting, Finland (1997).

193.     McCanny, T., Ledingham, K.W.D., Smith, D.J., Kilic, H.S., Singhal, R.P., Kosmidis, C., Langley, A.J. and Shaikh, W., Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS), Presented at The Meeting of  I.O.P., Leeds (1997).

194.     C. Kosmidis, K.W.D. Ledingham, H.S. Kilic, T. McCanny, R.P. Singhal, D.Smith and AJ. Langley, Molecular Fragmentation Induced by Femtosecond Laser, SPIE Conference series on New Laser Technologies and Applications;, Volume:3423, 1-4 June 1997, Olimpia, Greece.

195.     Smith, D.J., Ledingham, K.W.D., Kosmidis, C., Kilic, H.S., McCanny, T., Singhal, R.P., Wang, S., Langley, A.J. and Shaikh, W., The Potential for Femtosecond Laser Mass Spectrometry (FLMS) for Gas Phase Samples, Highlights of British Physics Research and R&D Young Physicists and Scientists, Friday, 27 Eylül 1996 at The Royal Society, London, UK (1996).

196.     Kilic, H.S., Ledingham, K.W.D., Smith, D.J., Wang, S., McCanny, T., Singhal, R.P., Kosmidis, C., Langley, A.J. and Shaikh, W., The Potential For Femtosecond Laser Mass Spectrometry, Presented at The 22nd Annual Meeting of British Mass Spectrometry (BMSS), 8-11 Eylül 1996, Meeting Proceedings, P:146 (1996).

197.     Ledingham, K.W.D., Singhal, R.P., Kilic, H.S., McCanny, T., Smith, D.J., Wang, S., Kosmidis, C., Langley, A.J., Shaikh, W., The Potential of Femtosecond Laser Mass Spectrometry, Rutherford Appleton Laboratory Annual Report, 1995-1996, Pp:165-166 (1996).

198.     Kilic, H.S., Ledingham, K.W.D., Smith, D.J., Wang, S.L., Kosmidis, C., McCanny, T., Singhal, R.P., Langley, A.J. and Shaikh, W., The Photo-Dissociative Pathways of Nitromethane Using Femtosecond Laser Pulses at 375 nm, Eight International Resonance Ionization Spectroscopy, at RIS;96, State College, PA, June 30-July 5, 1996, AIP Conference Proceeding 388, pp:395-398 (1996).

199.     Peng, W.X., Kilic, H.S., Marshall, A., Ledingham, K.W.D. and Singhal, R.P., Urban Air Quality-Meeting Challenge With Lasers, Presented at The Royal Society of Chemistry Annual Chemical Congress, Heriot-Watt University, Fp17, 10-13 April 1995, Edinburgh, Scotland, Uk.

200.     Kilic, H.S., Peng, W.X., Deas, R.M., Ledingham, K.W.D. and Singhal, R.P., Spectroscopic Aspects of Resonant Laser Ablation (RLA) of Aluminum (Al), The Royal Society Of Chemistry Annual Chemical Congress, Heriot-Watt University, Fp20, 10-13 April 1995, Edinburgh, Scotland, Uk.

201.     Ledingham, K.W.D., Singhal, R.P., Kilic, H.S., Wang, S., McCanny, T., Smith, D.J., Turcu, I.C.E. and Allott, R., Multiphoton Processes In Organic Molecules Using VUV Laser Photons, Rutherford Appleton Laboratory Annual Report, 1995-1996, P:167 (19).

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

202.       Ekincioğlu, Y., Kılıç, H. Ş., & Dereli, Ö., (2021), A DFT/TD-DFT study on the Molecular Structure Absorption and Fluorescence Spectra of Gas/Solution Phases Adenosine 5’–triphosphate Molecule, Gazi University Journal of Science, DOI: 10.35378/gujs.834249.

 

203.       Ekincioğlu, Y., Kılıç, H. Ş., & Dereli, Ö., (2020), Structural Parameters, Electronic, Spectroscopic and Nonlinear Optical Theoretical Research of 1-(m-Chlorophenyl) piperazine (mCPP) Molecule. Turkish Computational and Theoretical Chemistry, 4(2), 88-97.

 

204.       Kepceoğlu A., Gündoğdu Y., Dereli Ö., Kiliç H.Ş., (2019), Molecular Structure and TD DFT Study of the Xylene Isomers, Gazi University Journal of Science, http://dergipark.gov.tr/gujs, 32(1): 300-308.

 

205.       Yiğit Gezgin, S., A. Kepceoğlu, Toprak A.  Gündoğdu, Y., Kılıç, H. Ş (2018). Diode Property Of N-Zno/P-Si Heterojunctıon Structure In The Dark And Illumination Condition. Selçuk-Teknik Dergisi17(1), 19-30.

206.     Gezgin, B., Yiğit Gezgin, S., A. Kepceoğlu, Gündoğdu, Y., Kılıç, H. Ş, (2017), Pulslu Laser Depozisyon (Pld) Yöntemi İle Üretilen Fto Ve Zno İnce Filmlerin Morfolojik Ve Optik Özellikler, Cilt 16, Sayı 3 (2017): Selçuk-Teknik Dergisi, ss. 161-182.

207.     Toprak Ay., Kılıç, H. Ş., Toprak A. & Kepceoğlu, A. (2016), Güneş Pilinin Tek Diyot Rs Model Parametrelerinin Hesaplanması ve I-V İle P-V Karakteristiklerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 12, ss. 13-22.

 

208.     Kepceoğlu, A. & Kılıç, H. Ş. (2016). Chemical Analysis Program for the Time of Flight Mass Spectrometry System. Proceeding, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 57-60.

 

209.     Ekincioğlu, Y., Kılıç, H. Ş., & Dereli, Ö. (2016). A Dft Study On Molecular Structure And Possıble Conformers of Tartarıc Acıd. Selçuk-Teknik Dergisi, 15(3), 199-208.

 

210.     Kılıç, H. Ş., & Durmuş, H. (2016). Yeni Bir Puls Laser Depozisyon (Pld) Sistemi Tasarımı, Üretimi ve Uygulamaları. Selçuk Teknik Online Dergi, 15(1), 24-43.

 

211.     Kılıç, H. Ş., Gündoğdu, Y., Kepceoğlu, A., & Durmuş, H. (2016). Femtosaniye Laser Z-Scan Tekniği İle Malzemelerin Nonlineer Optik Karakterizasyonu. Selçuk Teknik Online Dergi, 15(2), 44-59.

 

212.     Gündoğdu, Y., Kepceoğlu, A., Kiliç, H. Ş., Akbaş, M., Doğan, M. ve Ledingham, K. W. D., (2014). Femtosaniye Laser Pulsları Yardımıyla Cn+ (n= 1…60) Topak İyonlarının Hem C60 Hemde Grafit Hedefler Kullanılarak Ayrı Ayrı Üretimi ve Ölçümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(2), (1-9). DOI:10.5578/fmbd.7743.

213.     Gültekin Çelik, Şule Ateş and Hamdi Şükür Kılıç, Lityum Atomunda Bazı Yüksek Uyarılmış Seviyelerin Bireysel çizgileri Arasındaki Geçiş Olasılıklarının Hesaplanması, S.Ü. Fen Ede. Fak. Fen Dergisi, 67-72(27)2006.

214.     Gültekin Çelik, Murat Yıldız and Hamdi Şükür Kılıç, Karbon Benzeri Elementlerin Bazı Uyarılmış Seviyeleri İçin İyonlaşma Potansiyellerinin Teorik Olarak hesaplanması, S.Ü. Fen Ede. Fak. Fen Dergisi, 61-66(27)2006.

215.     Celik, G, Akin, E and Kilic, HS, Azot Atomunda Geçiş Olasılıklarının Hesaplanması, S.Ü. Fen Ede. Fak. Fen Dergisi, 113-118(25)2005

216.     Celik, G, Akin, E and Kilic, HS, Azot Atomunda İki Foton Soğurma Tesir Kesitlerinin Hesaplanması, S.Ü. Fen Ede. Fak. Fen Dergisi, 1-8(26)2005.

Verilen Davetli Konferanslar (Oral Presentations)

217.     Hamdi Şükür KILIÇ, LASERLER VE BAZI ÖNEMLİ UYGULAMALARI,  A.İ.B.Ü., Eğitim Fakültesi, 07 Mayıs 2015.

218.     Hamdi Şükür KILIÇ, LASERLER VE BAZI ÖNEMLİ UYGULAMALARI, S.D.Ü., Eğirdir Göl Otel, Lise Öğretmenlerine Yönelik, Proje Hazırlama Eğitimi, 02-08 Şubat 2014.

219.     Hamdi Şükür KILIÇ, LASERLER VE BAZI ÖNEMLİ UYGULAMALARI, A.K.Ü., Anemon Hotel, 29 Haziran-05 Temmuz 2013.

220.     Hamdi Şükür KILIÇ, TEMEL BİLİMLERİN DURUMU VE GELECEĞİ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/FENBILENS/EYK/2012-011.pdf, 17 Mayıs 2012

221.     Hamdi Şükür KILIÇ, KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ: TEMEL İLKELER VE BAZI UYGULAMALAR, Pamukkale Üniversitesi, Fen Fakültesi, Konferans Salonu, 01.04.2011.

222.     Hamdi Şükür KILIÇ, LASER KÜTLE SPEKTROMETRİSİ, ADIM FİZİK Günleri/AFYON, http://www.aku.edu.tr/aku/dosyayonetimi/fizik/webpage/adim/, 21-22 Mayıs, 2010.

223.     Hamdi Şükür KILIÇ, LASER SİSTEMLERİ VE BİLİMSEL UYGULAMALARİ, Türk Hızlandırıcı Merkezi/ANKARA, http://thm.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=178, 15 Mayıs 2010.

224.     Hamdi Şükür KILIÇ, “DISSOCIATION PATHWAYS OF NITROMETHANE”, Graduate Workshop on Ultrafast Spectroscopy, The University of Manchester, The Department of Chemistry, 26-27 March, 1996.

225.     Hamdi Şükür KILIÇ, “THE POTENTIAL FOR FEMTOSECOND LASER MASS SPECTROMETRY At the Aspects of Spectroscopy VI, The University of Strathclyde, The Department of Physics and App. Phys., 22-23rd August, 1996.

        Eğitim Organizasyonları

226.     Yükpop III (Yüklü Parçacık Optiği), Kış okulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AKM, http://www.e2e.aku.edu.tr/yukpop/, 27-29 Mart 2015.

227.     Yükpop II (Yüklü Parçacık Optiği), Kış okulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AKM, http://www.e2e.aku.edu.tr/yukpop/, 24-26 Mart 2014.

228.     Yükpop I (Yüklü Parçacık Optiği), Kış okulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AKM, http://www.e2e.aku.edu.tr/yukpop/, 16-19 Ocak 2013.

229.     CPOTS (Charged Particle Optics), Yaz Okulu, Yunanistan, Girit, http://cpots2013.physics.uoc.gr/, 15-30 Ağustos 2013.

230.     CPOTS (Charged Particle Optics), Yaz Okulu, Yunanistan, Girit, http://cpots2012.physics.uoc.gr/, 19 Ağustos-2 Eylül 2012.

231.     CPOTS (Charged Particle Optics), Yaz Okulu, Yunanistan, Girit, http://cpots.physics.uoc.gr/, 28 Ağustos-11 Eylül 2011.

 

 

Projeler

 

Tübitak Projeleri

232.     Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskopisi ve Resonans Laser Ablasyon (RLA), TÜBİTAK, 106T679, 2007-2009.

233.     Farklı Yüzey Işlemlerinin Zirkonyum (Y-TZP) - Rezin Siman Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, 113S423, 2013-2014.

234.     Kumyer Mevkii Arkeolojik Seramik Eserlerin LA-ICP-MS ve ESR Ile Yaş Tayini ve Arkeolojik Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 212T216, 2013-2014.

235.     Farklı Yüzey Işlemleri Uygulanan Zirkonyumun Yüzey Özellikleri Ve Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 114S476, 2014-2017.

236.     5-Ala Uygulamış Farklı Kanser Dokularına Model Hücrelerde Femtosaniye Lazer Ile Fotodinamik Tedavinin Teranostik Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK, 115Z002, 2015-2016.

237.     Selçuk Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları), TÜBİTAK, 2015-2016.

238.     Kondo korelasyonlu plekzitonik nanoparçacıkların optik özellikleri (Doktora Sonrası Araştırma Projesi Danışmanlığı) –DANIŞMANLIK, TÜBİTAK, 2218.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri

239. Pulsed Laser Depositıon (Pld) Tekniği ile N-Si/P-Cıgs Heteroeklem Güneş Hücresi Üretimi, 20401018, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2020- Devam ediyor.

240. Femtosaniye Lazer Demeti ve Kolon Dokular Arasındaki Etkileşim Sürecinin İncelenmesi, 20401046, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2020- Devam ediyor.

241. PLD Sisteminin Kullanılması ile Alkali Atomlarının Doping Edildiği CTS Nanoparçacık İnce Filme Dayalı Güneş Pillerinin Üretimi, 20211006, Selçuk Üniversitesi Doktora Tez Projesi, Yürütücü, 2020- Devam ediyor.

242. Nano Kristal Yapıdaki Ultra İnce Filmlerin Lineer Olmayan Optik (NLO) Özelliklerinin Belirlenmesi, 19401140, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2019- Devam ediyor.

243. TÜBİTAK- Gömülen Au Plazmonik Nanoparçacıklar Ile Katkılanan Na Ve Li Alkali Metal Parçacıkların Cts İnce Film Güneş Pilinin Güç Dönüşüm Verimine Katkıları, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü,18401178, 2018- Devam ediyor.

244. İndium Gallium Zinc Oxide (Igzo) Tabanlı İnce Film P-N Diyot Üretimi Ve Elektriksel Karakteristiklerinin Belirlenmesi,16101007, 2016-2019.

245.     Pulsed Laser Depositıon (PLD) Tekniği ile Plasmonik Ultra İnce Cu2ZnSnS4 (CZTS) Filmin Üretimi, 18401124, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2018-2019.

246.     Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinde Kullanılmak Üzere Yeni Bir inlet Sistem Tasarımı, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 17401174, 2017- 2019.

247.     Heptan (C7H16) molekülünün İzomerlerinin Femtosaniye Laser-Lineer Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi Kullanılarak Ayırt Edilmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 17401152, 2017- 2019.

248.     Puls Laser Depozizyon (Pld) Tekniği ile Bismut Dopingli Cu2SnS3 (Cts) İnce Film Güneş Pilinin Üretimi Ve Verim Arttırma Çalışmaları, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 171710001, 2017-Devam Ediyor.

249.     Kanserli ve Sağlıklı Kolon Dokularının Birbirinden Ayırt Edilmesi: Lazer Tabanlı Yeni Bir Yöntem, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Doktora tez projesi, Yürütücü, 2015-2018.

250.     Xylenol İsomerlerinin Femtosaniye Laser İyonlaşma Dinamiklerinin TOF-MS Sistemi ile İncelenmesi ve İzomerlerin Ayırt Edilmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 16401054, 2015-2018.

251.     Nitrometan Molekülünün Ayrişmali-İyonlaşma Verimine Laser Kutupluluğunun Etkisinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 15401169, 2015-2017.

252.     Pentan İzomerlerinin (C5H12) Laser Kütle Spektrometri (L-MS) ve PCA Analizi Kullanılarak Ayırt Edilmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15401175, 2015-2017.

253.     Hekzan İsomerlerinin Femtosaniye Laser Time of Flight -- Mass Spectrometry (fs-L-TOF-MS) Yöntemi ile İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 16401043, 2016-2018.

254.     İsomerlerin Gerçek Zamanlı Ayırt Edilmesi İçin Yeni Bir Yöntem, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 14201085, 2014-2018.

255.     CZTS İnce Film Güneş Pilleri İçin Verim Arttırma Çalışmaları, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2015-2017.

256.     Ni, Mo, Ti, Ta Metalik İnce Film Yapilarin Çeşitli Alt Tabakalar Üzerine Üretilmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2016.

257.     ITO, FTO ve ZnO Şeffaf İletken Oksit İnce Filmlerin, Soda Lime ve Fused Quartz Alt Tabakalar Üzerine Büyütülmesi ve Analizi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2017.

258.     Bazı Hidrokarbon (CnHn) Moleküllerin Lineer Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskopisi (L-TOF-MS) Kullanılarak Ayrışmalı İyonlaşma Dinamiklerinin Analizi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011-2015.

259.     Yeni İnce Film Yapıların Lineer Olmayan Bazı Optik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi İçin Z-Scan Tekniğinin Kurulması ve Çalıştırılması, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2015.

260.     Puls Laser Depozisyon (PLD) Yöntemi Kullanılarak Özel Tasarlanmış Cam Alt Tabaka Üzerine Gümüş, Platin ve Paladyum İnce Film Yapıların Üretilmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2015.

261.     Femtosaniye Laser-Uçuş Zamanlı (FL-TOF) Kütle Spektrometresi Kullanılarak Fulleren C60 Molekülünün İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012-2014.

262.     Bütanol İsomerlerinin Laser Iyonlaştırma Spektroskopisi Yardımıyla Teşhisi ve Analizi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010-2013.

263.     Laser Kütle Spektrometresi Kullanılarak Bütan Molekülünün İzomerlerinin Analizi, ,  Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010-2011.

264.     Laser İyonizasyon Spektroskopi Tekniği Yardımıyla Bor Atomunun Elektronik Özelliklerinin Analizi,  Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2005-2009.

265.     Laser Gücünün Foksiyonu Olarak Laser Yüzey Işleme Üzerine Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006-2008.

266.     Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinde Çözünürlüğün Arttırılması Için Iyon Optilerinin Teorik Olarak Dizaynı Ve Bilgisayar Simülasyonu, , Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006-2010.

267.     Çok Foton Süreçleri İçin Oran Denklemleri Üzerine Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006-2007.

268.     Bazı İki Atomlu Moleküllerin Laser Çok Foton İyonlaştırması Ve Kütle Spektroskopisi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010-2012.

269.     Lazer Sistemi Kullanılarak Bor Tabanlı Sensör Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Gece Görüş Sistemlerine Uyarlanması, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003-2009.

270.     Siklohekzan And Metilsiklohekzan Moleküllerinin Femtosaniye (fs) Laser Kütle Spektrometri Kullanılarak Teşhisi ve Analizi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2014.

271.     Arkeolojik Seramiklerin ICP- MS ve ESR Ile Incelenmesi ve ESR Yaş Tayini Için En Uygun Örnek Hazırlama Metodunun Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012-2014.

272.     Puls Laser Sistemi Kullanılarak Bor Tabanlı İnce Film Üretimi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009-2013.

273.     Bazı Metal Nano - Film Yapıların Üretimi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010-2013.

274.     Lazer Işınıyla İşleme, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009-2013.

275.     Atomik Elektronik Verilerin Deneysel ve Teorik Olarak Elde Edilmesi ve Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006-2008.

276.     Bor, Altın, Bakır ve Aluminyum İnce Film Nano-Yapıların Üretimi ve Karakterizasyonu, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011-2013.

277.     Puls Laser Depozisyon (PLD) İnce Film Sisteminin Üretimi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011-2013.

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

278.     Scottish Friends of Bosnia, Yönetim Kurulu Üyeliği                                              1994-1997

279.     Glasgow Üniversitesi, Türk Öğrenci Derneği Başkan Yardımcılığı                       1995-1998

280.     British Mass Spectroscopy Society (BMSS)

281.     Institute of Physics (IOP)

282.     Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği.

 

   

 

 

Facebook'ta Biz

Twitter'da Biz

Sitemizi Beğendiniz mi?

Ziyaretçilerimiz

BugünBugün30
DünDün13
Bu HaftaBu Hafta82
Bu AyBu Ay468
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar93825