PROJE ADI PROJE TARİHİ YÜRÜTÜCÜ

ARAŞTIRMACI

DANIŞMAN

Selçuk Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları)

2015/Devam Ediyor

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

5-Ala Uygulamış Farklı Kanser Dokularına Model Hücrelerde Femtosaniye Lazer Ile Fotodinamik Tedavinin Teranostik Etkilerinin Araştırılması 2015/2016

Doç. Dr.

Meltem Demirel KARS

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Farklı Yüzey Işlemlerinin Zirkonyum (Y-TZP) - Rezin Siman Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkisi 2013/2014

Doç. Dr.

Yusuf Ziya AKPINAR

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Farklı yüzey işlemleri uygulanan zirkonyumun yüzey özellikleri ve bağlanma dayanımının değerlendirilmesi 2014/2017

Doç. Dr.

Yusuf Ziya AKPINAR

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskopisi ve Resonans Laser Ablasyon (RLA) 2007/2009

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Kumyer Mevkii Arkeolojik Seramik Eserlerin LA-ICP-MS ve ESR Ile Yaş Tayini ve Arkeolojik Değerlendirilmesi 2013/2014

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Kondo korelasyonlu plekzitonik nanoparçacıkların optik özellikleri

(TÜBİTAK-2218)

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

PROJE ADI PROJE TARİHİ YÜRÜTÜCÜ

ARAŞTIRMACI

DANIŞMAN

Pentan İzomerlerinin (C5H12) Laser Kütle Spektrometri (L-MS) ve PCA Analizi Kullanılarak Ayırt Edilmesi

2015/2017

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Yasemin GÜNDOĞDU

Abdullah KEPCEOĞLU

ITO, FTO ve ZnO Şeffaf İletken Oksit İnce filmlerin, Soda Lime ve Fused Quartz Alt Tabakalar Üzerine Büyütülmesi ve Analizi 2014/2016

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Serap YİĞİT GEZGİN

Puls Laser Depozisyon (Pld) Yöntemi Kullanılarak Özel Tasarlanmış Cam Alt Tabaka Üzerine Gümüş, Platin Ve Paladyum İnce Film Yapıların Üretilmesi 2014/2015

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Serap YİĞİT GEZGİN

Nitrometan Molekülünün Ayrışmalı-İyonlaşma Verimine Laser Kutupluluğunun Etkisinin İncelenmesi 2015/2017

Öğr. Gör. Dr.

Niğmet KÖKLÜ

Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

Yasemin GÜNDOĞDU

Abdullah KEPCEOĞLU

Siklohekzan ve Metilsiklohekzan Moleküllerinin Femtosaniye (fs) Laser Kütle Spektrometri Kullanılarak Teşhisi ve Analizi 2013/2014

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Ni, Mo,Ti, Ta Metalik İnce Film Yapıların Çeşitli Alt Tabakalar Üzerine Üretilmesi 2013/2014 Prof. Dr.

Ülfet ATAV

Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

Serap YİĞİT GEZGİN

Bütanol İsomerlerinin Laser Iyonlaştırma Spektroskopisi Yardımıyla Teşhisi Ve Analizi

2010/2012 Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Bazı Metal Nano - Film Yapıların Üretimi

2010/2012

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Lazer İyonizasyon Spektroskopi Tekniği Yardımıyla Bor Atomunun Elektronik Özelliklerinin Analizi

2005/2007

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Laser Kütle Spektrometresi Kullanılarak Bütan Molekülünün İzomerlerinin Analizi

2010/2012

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Çok Foton Süreçleri İçin Oran Denklemleri Üzerine Bir Çalışma 2006/2008

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Bazı İki Atomlu Moleküllerin Laser Çok Foton İyonlaştırması Ve Kütle Spektroskopisi 2010/2011

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Puls Laser Sistemi Kullanılarak Bor Tabanlı İnce Film Üretimi 2009/2012

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Lazer Sistemi Kullanılarak Bor Tabanlı Sensör Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Gece Görüş Sistemlerine Uyarlanması 2003/2006

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

PROJE ADI PROJE TARİHİ YÜRÜTÜCÜ

ARAŞTIRMACI

DANIŞMAN

CZTS İnce Film Güneş Pilleri İçin Verim Arttırma Çalışmaları

2015/2017

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Serap YİĞİT GEZGİN

Yasemin GÜNDOĞDU

Abdullah KEPCEOĞLU

Yeni İnce Film Yapıların Lineer Olmayan Bazı Optik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi İçin Z-Scan Tekniğinin Kurulması ve Çalıştırılması 2013/2014

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

PROJE ADI PROJE TARİHİ YÜRÜTÜCÜ

ARAŞTIRMACI

DANIŞMAN

Kanserli Dokunun Sağlıklı Dokudan Ayırt Edilmesi: Laser Tabanlı Yeni Bir Yöntem

2015/Devam Ediyor

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Yasemin

GÜNDOĞDU

İsomerlerin Gerçek Zamanlı Ayırt Edilmesi İçin Yeni bir Yöntem 2014/Devam Ediyor

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Abdullah

KEPCEOĞLU

Esnek CZTS İnce Film Güneş Pilleri İçin Plasmonik Etki ile Güneş Pili Veriminin Arttırılması 2015/Devam Ediyor

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Serap

YİĞİT GEZGİN

İndium Gallium Zinc Oxide (IGZO) Tabanlı İnce Film Transistör Üretimi, Karakterizasyonu ve Performansının Geliştirilmesi 2016/Devam Ediyor

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Ahmet

TOPRAK

Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinde Çözünürlüğün Arttırılması Için Iyon Optilerinin Teorik Olarak Dizaynı Ve Bilgisayar Simülasyonu 2006/2010

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Murat

YILDIRIM

Genel Fizik Laboratuvarında Başarı ve Akılda Kalıcılık Etkilerinin Artırılmasına Yönelik Animasyon, Simülasyon ve Analojik Modellerin Geliştirilmesi" 2009/2015

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Niğmet KÖKLÜ

Fizik Laboratuarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2004-2010

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Dündar YENER

Lazer Diagnostikleri Üzerine Literatür Çalışması 2002-2009

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Murat YILDIZ

Atomik Osilatör Şiddetlerinin Belirlenmesi 2000-2006

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Gültekin ÇELİK

PROJE ADI PROJE TARİHİ YÜRÜTÜCÜ

ARAŞTIRMACI

DANIŞMAN

Bulk Malzemelerin Ve İnce Filmlerin Laser Ablasyon Eşik Enerji Yoğunluklarının D-Scan Yöntemi İle Belirlenmesi, Sonuçların Karşılaştırılması

2016/2018

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Sercan

BAYIR

Femtosaniye Laser Uçuş Zamanlı (FL-TOF) Kütle Spektrometresi Kullanılarak Fulleren C60 Molekülünün İncelenmesi 2013/2014

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Yasemin

GÜNDOĞDU

Arkeolojik Seramiklerin ICP- MS ve ESR Ile Incelenmesi ve ESR Yaş Tayini Için En Uygun Örnek Hazırlama Metodunun Belirlenmesi 2012/2015

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Gamze BAKKAL

Laser Gücünün Foksiyonu Olarak Laser Yüzey Işleme Üzerine Bir Çalışma 2006/2007

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Mehmet Hakan

ÇOLPAN

Laser Mikro İşleme ve Laserle İndüklenmiş İleri Transfer (LIFT) Yöntemi Kullanılarak DNA Biyosensör Üretimi 2014/Devam ediyor

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

EmineGül Genç
Bazı Üç Atomlu Moleküllerin Laser Çok Foton İyonlaştırma Ve Kütle Spektrometrisi 2009/2012

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Fahrettin Nezih YILDIZ
Bütan İzomerlerinin Laser Kütle Spektrometrik İncelenmesi 2009/2012

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Tuğbahan YILMAZ

ALIÇ

Laser Ablasyon ve İyonlaştırma Dinamikleri 2007/2010

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Nuriye KAYMAK

Lazer Plazma Üretim Dinamikleri Üzerine Bir Çalışma 2002/2006

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Ümmühan AKIN

Multifoton Süreçler İçin Oran Denklemleri Üzerine Bir Çalışma 2001/2006

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Egemen Çelik FİLİZ

Sensör Teknolojisi İçin Yeni ve İleri Malzemeler Üzerine Bir Araştırma 2001/2005

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Raşit AYDIN

Optik Parametrik Osilatörlerin Yapısı ve Çalışma Prensipleri 2001/2005

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Şule ATEŞ

Lazer Diagnostikleri Üzerine Literatür Çalışması 1999/2002

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Murat YILDIZ

Multifoton Süreçler 1998/2000

Prof. Dr.

Hamdi Şükür KILIÇ

Fatin İsmail

Facebook'ta Biz

Twitter'da Biz

Sitemizi Beğendiniz mi?

Ziyaretçilerimiz

BugünBugün8
DünDün25
Bu HaftaBu Hafta32
Bu AyBu Ay323
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar94868